Ban Tổ chức cuộc thi

Danh sách Ban Tổ chức cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN 2021

  1. Ông Vũ Quốc Thành - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký VNISA - Trưởng Ban
  2. Ông Khổng Huy Hùng - Phó Chủ tịch VNISA - Phó Trưởng Ban Thường trực
  3. Ông Tô Hồng Nam - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ GDĐT - Phó Trưởng Ban
  4. Ông Đặng Vũ Sơn - Phó Chủ tịch VNISA - Phó Trưởng Ban
  5. Ông Hoàng Minh Tiến - Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT - Phó Trưởng Ban
  6. Ông Triệu Minh Long - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ TT&TT - Ủy viên
  7. Ông Vũ Quốc Khánh Phó Chủ tịch VNISA Ủy viên
  8. Bà Phạm Thị Ngọc Lan - Giám đốc BU Giáo dục Tập đoàn Viettel - Ủy viên
  9. Bà Trần Thị Kim Phượng - Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng VNISA - Ủy viên
  10. Ông Trịnh Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam - Ủy viên