Ban Tổ chức cuộc thi

Danh sách Ban Tổ chức cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN 2023

  1. Ông Khổng Huy Hùng - Phó Chủ tịch VNISA - Trưởng Ban
  2. Ông Vũ Quốc Thành - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký VNISA - Phó Trưởng Ban
  3. Ông Triệu Minh Long - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ TT&TT - Phó Trưởng Ban
  4. Ông Tô Hồng Nam - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ GDĐT - Phó Trưởng Ban
  5. Ông Trần Đăng Khoa - Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT - Phó Trưởng Ban
  6. Ông Vũ Quốc Khánh - Phó Chủ tịch VNISA - Ủy viên
  7. Ông Nguyễn Xuân Nam - Giám đốc Chiến lược Công ty An ninh mạng Viettel - Ủy viên
  8. Ông Võ Văn Khang - Phó Chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam - Ủy viên
  9. Ông Trần Ngọc Anh - Ủy viên thường trực Chi hội VNISA phía Nam - Ủy viên
  10. Ông Đinh Minh Đức - Phó chánh Văn phòng VNISA - Ủy viên