Quy định thi

Quy định dự thi 2022

Trong thời gian diễn ra vòng thi, các thí sinh dự thi phải chấp hành các quy định sau: Chỉ được trao đổi nội dung liên quan đến…

Quy định dự thi online 2021

Trước giờ bắt đầu làm bài thi 30 phút, các Đội kết nối hệ thống quản lý thi, đăng nhập trang web thi. Trong thời gian thi, các…