Quy định thi

Quy định dự thi online 2021

Trước giờ bắt đầu làm bài thi 30 phút, các Đội kết nối hệ thống quản lý thi, đăng nhập trang web thi. Trong thời gian thi, các…