THÔNG CÁO BÁO CHÍ 2022

Thông cáo báo chí vòng Chung khảo

Thông cáo báo chí 3 VÒNG THI CHUNG KHẢO SINH VIÊN VỚI ATTT ASEAN 2022 (Ngày 05/11/2022, tại Học viện KTMM -Hà Nội) Vòng thi Chung khảo  tiếp…

Thông cáo báo chí vòng Sơ khảo

Thông cáo báo chí 2 VÒNG THI SƠ KHẢO SINH VIÊN VỚI ATTT ASEAN 2022 (Ngày 15/10/2022) Sẽ có 112 đội thi tham dự Vòng thi Sơ khảo…

Thông cáo báo chí vòng Khởi động

VNISA_THÔNG CÁO BÁO CHÍ CUỘC THI_1 (Ngày 02/08/2022) ——————————– Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022 đã được khởi động (https://ascis.vnisa.org.vn)  Dự kiến sẽ…