THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM DỰ

1. Đăng ký trưởng đoàn

Trưởng đoàn là người được nhà trường phân công phụ trách các Đội tham dự cuộc thi.
Gửi Bản đăng ký Trưởng đoàn theo mẫu (file word gửi tới email sv-attt@vnisa.org.vn, bản in gửi tới văn phòng VNISA) trước ngày 25/9/2021

2. Đăng ký danh sách tham dự vòng Khởi động

Không hạn chế số Đội tham gia online vòng Khởi động, các trường chịu trách nhiệm về địa điểm thi Khởi động của các Đội trường mình, đảm bảo kết nối hình ảnh của các thí sinh dự thi với Ban Tổ chức.
Gửi Danh sách đăng ký vòng Khởi động theo mẫu (file word gửi tới email sv-attt@vnisa.org.vn, bản in gửi tới văn phòng VNISA) trước ngày 25/9/2021

3. Đăng ký danh sách tham dự vòng Sơ khảo

Mỗi trường đăng ký không quá 3 Đội tham gia vòng Sơ khảo, các trường chịu trách nhiệm về chi phí đi lại, ăn ở của các Đội thi.
Gửi dự kiến Danh sách đăng ký vòng Sơ khảo theo mẫu (gửi file word gửi tới email sv-attt@vnisa.org.vn trước ngày 25/9/2021).
Gửi bản chính thức (file word và bản in) trước ngày 12/10/2021 (nếu các trường không có sự điều chỉnh danh sách đăng ký thi Sơ khảo sau vòng thi Khởi động thì không cần gửi lại)

Địa chỉ Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA
Tầng 2, 155 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 62901028