THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Các trường chỉ gửi đăng ký tham dự cuộc thi qua email sv-attt@vnisa.org.vn, gồm:

1. Đăng ký trưởng đoàn

Trưởng đoàn là người được nhà trường phân công phụ trách các Đội tham dự cuộc thi.
Gửi file pdf Bản scan đăng ký Trưởng đoàn theo mẫu tới email sv-attt@vnisa.org.vn trước ngày 15/09/2023

2. Đăng ký danh sách tham dự vòng Khởi động

Không hạn chế số Đội tham gia online vòng Khởi động, các trường chịu trách nhiệm về địa điểm thi Khởi động của các Đội trường mình, đảm bảo kết nối hình ảnh của các thí sinh dự thi với Ban Tổ chức.
Gửi file word Danh sách đăng ký vòng Khởi động theo mẫu tới email sv-attt@vnisa.org.vn trước ngày 15/09/2023

3. Đăng ký danh sách tham dự vòng Bán kết

Mỗi trường đăng ký không quá 3 Đội tham gia vòng Bán kết, các trường chịu trách nhiệm về chi phí đi lại, ăn ở của các Đội thi.
Gửi file word Danh sách đăng ký vòng Bán kết theo mẫu và file pdf bản scan (có ký đóng dấu) tới email sv-attt@vnisa.org.vn sau khi kết thúc vòng thi Khởi động không quá 3 ngày (các trường có thể gửi danh sách đăng ký thi Bán kết sớm hơn)

Thông tin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA
Tầng 2, 155 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 62901028