Danh sách các đội thi tham dự vòng Chung khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin 2022

(Thứ bảy 05/11/2022)

STT Tên trường  Tên đội
1  Học viện Kỹ thuật mật mã KMA.L3N0V0
2  Đại học Bách Khoa Hà Nội SecGang
3  Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội Ph4nt0m_tr0up3
4  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội PTIT.Invisible
5  Học viện Kỹ thuật Quân sự MSEC_ADC
6  Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG - HCM UIT.pawf3ct
7  Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TP. HCM HCMACT.Rescure
8  Đại học Duy Tân ISIT-DTU1
9  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP. HCM PISHCM_NTVD
10  Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP. HCM BKISC
11  National University of Singapore Singapwners
12  Singapore Polytechnic Obelus
13  IPB University No Rush & Relax
14  Politeknik Siber dan Sandi Negara Hantu Siber
15  Politeknik Siber dan Sandi Negara CendikiSana
16  Universiti Teknologi Malaysia CyberX
17  Royal Police Cadet Academy ST4RT3Rs
18  Royal Police Cadet Academy CircleMoveOn
19  American University of Phnom Penh HaveMercy
20  National University of Laos Kafe Yen