Giải thưởng vòng Sơ khảo bảng ASEAN

STT Tên trường  Tên đội Giải
1  National University of Singapore Singapwners Giải nhất
2  IPB University No Rush & Relax Giải nhì
3  Universiti Teknologi Malaysia CyberX Giải nhì
4  Politeknik Siber dan Sandi Negara Hantu Siber Giải ba
5  Politeknik Siber dan Sandi Negara CendikiSana Giải ba
6  Royal Police Cadet Academy CircleMoveOn Giải ba
7  Royal Police Cadet Academy ST4RT3Rs Giải ba
8  Singapore Polytechnic Obelus Giải ba
9  American University of Phnom Penh HaveMercy Giải khuyến khích
10  American University of Phnom Penh The Noobs Giải khuyến khích
11  Chulachomklao Royal Military Academy WhiteKnightStand Giải khuyến khích
12  Chulachomklao Royal Military Academy DarkArmy Giải khuyến khích
13  National University of Laos Kafe Yen Giải khuyến khích
14  Royal University of Phnom Penh KouPrey Giải khuyến khích
15  Cambodia Academy of Digital Technology CADT Warrior Giải khuyến khích
16  Universiti Sains Islam Malaysia Sheesh Giải khuyến khích
17  Universiti Kuala Lumpur - Malaysian Institute of Information Technology CyberPhantom Giải khuyến khích
18  Universiti Teknologi MARA AyamPencen Giải khuyến khích
19  Universiti Sains Islam Malaysia LESGO BABEY Giải khuyến khích
20  Royal Police Cadet Academy W3_W1ll_Bl0ck_Y0u Giải khuyến khích