Giải thưởng vòng Sơ khảo bảng VN1

STT Tên trường  Tên đội Giải
1  Học viện Kỹ thuật mật mã KMA.L3N0V0 Giải nhất
2  Đại học Bách Khoa Hà Nội SecGang Giải nhì
3  Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội Ph4nt0m_tr0up3 Giải nhì
4  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội PTIT.Invisible Giải ba
5  Học viện Kỹ thuật Quân sự MSEC_ADC Giải ba
6  Học viện Kỹ thuật mật mã KMA.lostQ Giải ba
7  Học viện Kỹ thuật mật mã KMA.B1Qu4M@n Giải ba
8  Đại học Bách khoa Đà Nẵng BKĐN_SSW Giải ba
9  Học viện Kỹ thuật quân sự MSEC_Rev3nge Giải khuyến khích
10  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội  PTIT.inj3cted Giải khuyến khích
11  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội PTIT.0x77495350 Giải khuyến khích
12  Học viện Kỹ thuật quân sự MSEC_Try_H4rd Giải khuyến khích
13  Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng BKĐN_Injoker Giải khuyến khích
14  Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng BKĐN_Em0t3t Giải khuyến khích
15  Đại học FPT Ê HÁT XÊ Giải khuyến khích
16  Đại học Bách khoa Hà Nội hexk3r Giải khuyến khích
17  Đại học Bách khoa Hà Nội sud0 Giải khuyến khích
18  Đại học FPT _r4nd0m_ Giải khuyến khích