Giải thưởng vòng Sơ khảo bảng VN2

STT Tên trường  Tên đội Giải
1  Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG - TP. HCM UIT.pawf3ct Giải nhất
2  Phân hiệu Học viện kỹ thuật mật mã tại TP. HCM HCMACT.Rescure Giải nhì
3  Đại học Duy Tân ISIT-DTU1 Giải nhì
4  Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG - TP. HCM UIT.oldman Giải ba
5  Phân hiệu Học viện kỹ thuật mật mã tại TP. HCM HCMACT – Akatsuki Giải ba
6  Đại học Duy Tân ISIT-DTU2 Giải ba
7  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP.  HCM PISHCM_NTVD Giải ba
8  Phân hiệu Học viện kỹ thuật mật mã tại TP. HCM HCMACT – Street Giải ba
9  Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. HCM BKISC Giải khuyến khích
10  Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM HCMUS.Breakfast Giải khuyến khích
11  Đại học Công nghệ TP. HCM th++ Giải khuyến khích
12  Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG - TP. HCM UIT.Ch4Sa0 Giải khuyến khích
13  Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM HCMUS.Lunch Giải khuyến khích
14  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP.  HCM PISHCM_Sp4c3Bug Giải khuyến khích
15  Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM HCMUS.Dinner Giải khuyến khích
16  Đại học Việt Đức Genesis Giải khuyến khích
17  Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. HCM COPIUM Giải khuyến khích
18  Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM Ragnarok Giải khuyến khích
19  Đại học FPT TP. HCM FIA 01 Giải khuyến khích