Kế hoạch tổ chức cuộc thi SV-ATTT 2021

Ngày 04/6/2021, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã công bố kế hoạch tổ chức cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021, theo đó cuộc thi năm nay sẽ có 3 vòng thi

Vòng Khởi động thi CTF jeopardy vào giữa tháng 9/2021 (dự kiến 18/9), trong 4 tiếng liên tục. Tất cả các đội Việt Nam và ASEAN đều thi online.

Vòng Sơ khảo thi CTF jeopardy giữa tháng 10/2021 (dự kiến 16/10), trong 8 tiếng liên tục. Các đội Việt Nam thi tập trung tại Hà Nội và Tp HCM, các đội ASEAN thi online

Vòng Chung khảo thi giữa tháng 11/2021 (dự kiến 13/11), trong 8 tiếng liên tục với hình thức chủ yếu là attack & defense. Các đội Việt Nam thi tập trung tại Hà Nội, các đội ASEAN thi online

Trường hợp không thể tập trung tại vòng Sơ khảo hay Chung khảo (ví dụ do covid) thì các đội Việt Nam sẽ dự thi online.

VNISA sẽ thành lập Ban Tổ chức cuộc thi và ban hành Thể lệ cuộc thi trong tháng 7/2021.