QUY CHẾ CUỘC THI SINH VIÊN VỚI AN TOÀN THÔNG TIN ASEAN 2022
(Quyết định số 01/QĐ-BTC SVATTT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022”)

Điều 1. Mục đích

Quy chế này nhằm giúp Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Ban Tổ chức triển khai Cuộc thi theo đúng Thể lệ và kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022” của Hiệp hội VNISA.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng dự thi

1. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc (Việt Nam) và các nước ASEAN.

2. Đối tượng dự thi: Sinh viên, học viên hệ cao đẳng, đại học đại diện cho các Trường đại học, Cao đẳng và Học viện (gọi tắt là các Trường) của Việt Nam và một số Trường của các nước ASEAN.

3. Các thành viên của các Trường tham gia cuộc thi được tổ chức thành từng Đội, mỗi Đội có không quá 4 thành viên (bao gồm Đội trưởng).

4. Các thành viên tham dự cuộc thi trên nguyên tắc tự nguyện và tự giác chấp hành Thể lệ cuộc thi và chưa tham gia quá hai (02) lần vòng thi Chung khảo của cuộc thi các năm trước đó.

Điều 3. Nội dung, cách thức và thời gian tổ chức cuộc thi

1. Nội dung cuộc thi: Thi kiến thức và kỹ năng về ATTT.

2. Hình thức tổ chức: cuộc thi được tổ chức qua 03 vòng thi là Khởi động, Sơ khảo và Chung khảo.

Với các Đội dự thi online ở tất cả các vòng thi, Ban Tổ chức khuyến khích các Trường bố trí địa điểm để các thành viên Đội thi của trường tập trung thi tại cùng địa điểm (phòng thi), có kết nối hình ảnh của tất các thí sinh dự thi với Ban Tổ chức qua hệ thống Hội nghị truyền hình trong thời gian thi. Nếu các thành viên của một Đội không thể tập trung thi cùng địa điểm, bắt buộc tất cả các thành viên phải có kết nối hình ảnh với Ban Tổ chức trong thời gian thi.

a) Vòng Khởi động:

- Thời gian thi: Cuối tháng 9/2022 (dự kiến 24/9), trong 4 tiếng liên tục.

- Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến (online) về ATTT, diễn ra đồng thời với tất cả các Đội dự thi. Các Trường tự quản lý các Đội dự thi của Trường mình và kết nối trực tiếp hình ảnh của các thí sinh dự thi trong thời gian thi với Ban Tổ chức qua hệ thống video conference. Đề thi được xây dựng theo hình thức vượt qua Thử thách theo chủ đề (CTF jeopardy).

- Nội dung thi gồm: Pwnable (Khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, format string, shellcode ...); Reverse engineering (tập trung vào kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm, cách unpack các packer, crypter bảo vệ phần mềm); Web (Các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng Web); Crypto/ACM (Đánh đố giải mã, tấn công các thuật toán mã hóa, dùng kĩ năng lập trình/giải thuật để giải các trò chơi, mê cung ...).

- Vòng thi giúp các Đội làm quen với hình thức và nội dung thi. Không giới hạn số Đội dự thi của mỗi Trường tham gia

b) Vòng Sơ khảo:

- Thời gian thi: Giữa tháng 10/2022 (dự kiến 15/10), trong 8 tiếng liên tục.

- Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến về ATTT theo hình thức vượt qua Thử thách theo chủ đề (CTF jeopardy).

- Nội dung thi gồm: Pwnable (Khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, format string, shellcode ...); Reverse engineering (tập trung vào kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm, cách unpack các packer, crypter bảo vệ phần mềm); Web (Các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng Web); Crypto/ACM (Đánh đố giải mã, tấn công các thuật toán mã hóa, dùng kĩ năng lập trình/giải thuật để giải các trò chơi, mê cung ...).

- Về các Đội thi: Mỗi Trường (hoặc mỗi Cơ sở đào tạo nếu Trường có nhiều cơ sở đào tạo ở các khu vực thi khác nhau) trong nước chọn không quá 3 Đội đã tham gia vòng Khởi động để dự thi vòng Sơ khảo. Các Đội nước ngoài phải ghi điểm ở vòng Khởi động mới được dự thi vòng Sơ khảo.

- Về khu vực thi: Các Đội dự thi theo 3 bảng:

  • Bảng VN1 gồm các đội thi miền Bắc (của các Trường từ Đà Nẵng trở ra Bắc) thi tập trung tại Hà Nội.
  • Bảng VN2 gồm các đội thi miền Nam (của các trường Đà Nẵng trở vào Nam) thi tập trung tại TP Hồ Chí Minh (các Trường ở Đà Nẵng có thể đăng ký thi ở bảng VN1 hoặc VN2).
  • Bảng ASEAN gồm các Đội thi của các nước ASEAN còn lại, dự thi online

Trường hợp không thể tập trung các Đội thi của Việt Nam (Ví dụ do dịch Covid-19) thì các Trường có trách nhiệm bố trí địa điểm thi online cho các Đội thi của Trường mình.

c) Vòng Chung khảo:

- Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến về ATTT, chủ yếu theo hình thức đối kháng, tấn công và phòng thủ trên mạng máy tính (CTF attack & defense).

- Nội dung thi: Kỹ năng tìm kiếm, khai thác, khắc phục các lỗ hổng ATTT trong các hệ thống thông tin (Đề thi có thể mô phỏng trò chơi chiến tranh mạng).

- Thời gian thi: Đầu tháng 11/2022 (dự kiến 5/11), trong 8 tiếng liên tục.

- Về các Đội thi:

  • 10 Đội Việt Nam: Mỗi Bảng VN1 và VN2 có năm (05) Đội có thứ hạng cao nhất ở vòng Sơ khảo. Mỗi Trường (hoặc Cơ sở đào tạo) có không quá một (01) Đội được chọn vào vòng Chung khảo. Các Đội Việt Nam thi tập trung tại Hà Nội. Trường hợp không thể tập trung các Đội dự thi của Việt Nam (Ví dụ do dịch Covid-19) thì các Trường có trách nhiệm bố trí địa điểm thi online cho các Đội của Trường mình, có kết nối hình ảnh của các thí sinh dự thi với Ban Tổ chức qua hệ thống video conference
  • 10 Đội nước ngoài: Gồm các Đội có thứ hạng cao nhất của mỗi nước ở vòng Sơ khảo và các Đội khác có vị trí xếp hạng cao nhất còn lại ở Bảng ASEAN. Các Đội nước ngoài thi online.

Điều 4. Đăng ký dự thi, quyền lợi và trách nhiệm của các Đội dự thi

1. Thời hạn đăng ký dự thi:

- Đăng ký dự thi vòng Khởi động: Các Trường đăng ký Trưởng đoàn và danh sách các Đội dự thi tham dự vòng Khởi động với Ban Tổ chức trước ngày 10/9/2022 (mẫu đăng ký được đăng tải trên Website cuộc thi).

- Đăng ký dự thi vòng Sơ khảo: Các Trường đăng ký danh sách các Đội dự thi tham dự vòng Sơ khảo với Ban Tổ chức trước ngày 30/9/2022.

- Xác nhận dự thi vòng Chung khảo: Các Đội thi được Ban Tổ chức

Danh sách và thông tin các Đội đã đăng ký dự thi sẽ kịp thời được đăng tải trên website của cuộc thi để các Trường xem xét, phát hiện sai sót và chỉnh lý thông tin gửi về Ban Tổ chức (thời hạn muộn nhất là 03 ngày trước khi diễn ra các vòng thi).

2. Quyền lợi của các Đội dự thi:

- Các Đội tham dự thi được Ban Tổ chức thông báo về kịch bản chi tiết, luật tính điểm và các thông tin cuộc thi.

- Tất cả các Đội tham gia dự thi Sơ khảo đều được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam cấp Chứng nhận tham dự cuộc thi năm 2022.

- Các Đội đoạt giải Sơ khảo được tặng bằng khen/ giấy khen/ chứng nhận của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam.

- Thành viên của các đoạt giải cao có cơ hội được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam tạo điều kiện tham dự Hội thảo quốc tế về ATTT (như Hội thảo BlackHat Asia…).

- Các Đội Việt Nam đoạt giải cao được đề nghị tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam giới thiệu với các cơ quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn cử tham dự các cuộc thi quốc tế về ATTT như Cyber Seagame.

- Các thành viên của các Đội Việt Nam đoạt giải cao được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam giới thiệu vào làm việc tại các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực ATTT chất lượng cao.

3. Trách nhiệm của các Đội thi:

- Khi dự thi online phải kết nối trực tiếp hình ảnh của tất cả các thành viên dự thi trong thời gian thi với Ban Tổ chức qua hệ thống video conference.

- Khi dự thi tập trung, thí sinh phải mang theo Thẻ Sinh viên, Chứng minh thư/ Thẻ căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu) và máy tính cá nhân có cổng kết nối cáp mạng (RJ45). Mỗi Đội tự chuẩn bị một ổ cắm điện.

- Phải giải trình cách tìm ra đáp án nếu được Ban giám khảo yêu cầu.

- Chấp hành nghiêm túc Quy chế cuộc thi. Đội có thành viên vi phạm quy chế thi thì được gọi là Đội vi phạm quy chế thi, tùy theo mức độ sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo, trừ điểm thi/ buộc phải dừng thi.

- Trường có Đội vi phạm quy chế thi sẽ không được mời cử Đội tham dự cuộc thi ở năm tiếp theo

4. Trong mỗi vòng thi, Ban Tổ chức sẽ có quy định và hướng dẫn cụ thể cho các Đội thi

5. Điều kiện bảo đảm tham gia cuộc thi: Chi phí đi lại, ăn ở của các Đội tham gia các vòng thi sẽ do các Đội tự đảm nhận. Ban Tổ chức có thể hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển cho các Đội ở xa được vào dự vòng thi Chung khảo.

Điều 5. Giải thưởng

Vòng Khởi động không xét giải, chỉ xét giải thưởng của vòng Sơ khảo và Chung khảo

1. Cơ cấu giải thưởng:

- Vòng Sơ khảo: Mỗi bảng thi có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, một số giải Ba và giải Khuyến khích. Số lượng giải Ba và giải Khuyến khích được Ban Tổ chức quyết định căn cứ vào số lượng các Đội dự thi của từng khu vực. Trong đó:

  • Đội đạt giải Nhất ở một bảng không được thấp điểm hơn Đội đạt giải Nhì có điểm thấp nhất ở hai bảng còn lại
  • Đội đạt giải Nhì ở một bảng không được thấp điểm hơn Đội đạt giải Ba có điểm thấp nhất ở hai bảng còn lại
  • Đội đạt giải Ba ở một bảng không được thấp điểm hơn Đội đạt giải Khuyến khích có điểm thấp nhất ở hai bảng còn lại
  • Đội đạt giải Khuyến khích phải làm được 2 bài tập trở lên

- Vòng Chung khảo: Gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và các giải Khuyến khích.

2. Giải thưởng cho các Đội đoạt giải gồm:

- Bằng khen/ giấy khen/ chứng nhận đạt giải;

- Phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tương đương;

- Các giải thưởng phụ khác (nếu có).

Giá trị giải thưởng sẽ được Hiệp hội VNISA cân đối phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ cho cuộc thi.

3. Hình thức nhận thưởng

- Các Đội Việt Nam đạt giải sẽ nhận thưởng trực tiếp

- Các Đội nước ngoài đạt giải sẽ nhận chứng nhận giải thưởng qua email, nhận tiền thưởng qua paypal (với tài khoản paypal của người đại diện Đội).

Điều 6. Lễ tổng kết và trao giải thưởng

1. Giải thưởng Sơ khảo được trao tại Lễ bế mạc vòng Sơ khảo

2. Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Chung khảo cuộc thi được tổ chức cùng ngày tổ chức vòng Chung khảo. Các Đội thi nước ngoài theo dõi buổi Lễ qua hội nghị truyền hình và được thông báo giải thưởng theo kết quả cuộc thi, phần thưởng cho các Đội thi nước ngoài đạt giải sẽ được Ban Tổ chức gửi tới các Đội ngay sau buổi Lễ tổng kết.

3. Lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực hiện trong Hội thảo - Triển lãm quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022” tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2022 tại Hà Nội.

Điều 7. Thông tin về cuộc thi

Thông tin của cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức đăng tải trên Website của cuộc thi https://ascsi.vnisa.org.vn (bằng tiếng Anh và tiếng Việt)

Ban Tổ chức cuộc thi có quyền thay đổi, điều chỉnh Quy chế, thời gian tổ chức các vòng thi, thời gian thực hành thi phù hợp với tình hình thực tế. Các thay đổi được thông báo trực tiếp đến các Đội dự thi và qua website của Ban Tổ chức.

Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ chức:

Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA)

Địa chỉ: số 155 phố An Trạch, quận Đống Đa, Hà Nội;

Điện thoại: (024) 6290 1028; Hotline: 098 1564086

Email: sv-attt@vnisa.org.vn/ ascis@vnisa.org.vn

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC          .

(Đã ký)                           .

              .          PHÓ CHỦ TỊCH VNISA              

              Khổng Huy Hùng                  

Xem văn bản gốc TẠI ĐÂY