QUY CHẾ CUỘC THI SINH VIÊN VỚI AN TOÀN THÔNG TIN ASEAN 2023
(Quyết định số 01/QĐ-BTC SVATTT ngày  tháng 6 năm 2023 của Ban Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2023”)

Điều 1. Mục đích

Quy chế này nhằm giúp Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Ban Tổ chức triển khai Cuộc thi theo kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2023” của Hiệp hội VNISA.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng dự thi

1. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc (Việt Nam) và các nước ASEAN.

2. Đối tượng dự thi: Sinh viên, học viên hệ cao đẳng, đại học đại diện cho các Trường đại học, Cao đẳng và Học viện (gọi tắt là các Trường) của Việt Nam và một số Trường của các nước ASEAN.

3. Các thành viên của các Trường tham gia cuộc thi được tổ chức thành từng Đội, mỗi Đội có không quá 4 thành viên (bao gồm Đội trưởng).

4. Các thành viên tham dự cuộc thi trên nguyên tắc tự nguyện và tự giác chấp hành Thể lệ cuộc thi và chưa tham gia quá hai (02) lần vòng thi Chung khảo của cuộc thi các năm trước đó.

Điều 3. Nội dung, cách thức và thời gian tổ chức cuộc thi

1. Nội dung cuộc thi: Thi kiến thức và kỹ năng về ATTT.

2. Hình thức tổ chức: cuộc thi được tổ chức qua 03 vòng thi là Khởi động, Bán kết và Chung kết.

Với các Đội dự thi online ở vòng Khởi động, Ban Tổ chức khuyến khích các Trường bố trí địa điểm để các thành viên Đội thi của trường tập trung thi tại cùng địa điểm (phòng thi), có kết nối hình ảnh của tất các thí sinh dự thi với Ban Tổ chức qua hệ thống Hội nghị truyền hình trong thời gian thi. Nếu các thành viên của một Đội không thể tập trung thi cùng địa điểm, bắt buộc tất cả các thành viên phải có kết nối hình ảnh với Ban Tổ chức trong thời gian thi.

a) Vòng Khởi động:

- Thời gian thi: Đầu tháng 10/2023 (dự kiến 07/10), trong 4 tiếng liên tục.

- Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến (online) về ATTT, diễn ra đồng thời với tất cả các Đội dự thi. Các Trường tự quản lý các Đội dự thi của Trường mình và kết nối trực tiếp hình ảnh của các thí sinh dự thi trong thời gian thi với Ban Tổ chức qua hệ thống video conference. Đề thi được xây dựng theo hình thức vượt qua Thử thách theo chủ đề (CTF jeopardy).

- Nội dung thi gồm: Pwnable (Khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, format string, shellcode ...); Reverse engineering (tập trung vào kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm, cách unpack các packer, crypter bảo vệ phần mềm); Web (Các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng Web); Crypto/ACM (Đánh đố giải mã, tấn công các thuật toán mã hóa, dùng kĩ năng lập trình/giải thuật để giải các trò chơi, mê cung ...).

- Vòng thi giúp các Đội làm quen với hình thức và nội dung thi. Không giới hạn số Đội dự thi của mỗi Trường tham gia

- Các Đội thi phải ghi điểm ở vòng này để được dự vòng Bán kết.

b) Vòng Bán kết:

- Thời gian thi: Cuối tháng 10/2023 (dự kiến 21/10), trong 9 tiếng liên tục.

- Vòng thi này chia thành 02 giai đoạn: giai đoạn 1 gồm 4 tiếng, giai đoạn 2 gồm 5 tiếng, giữa 2 giai đoạn có 30 phút giải lao

- Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến về ATTT theo hình thức vượt qua Thử thách theo chủ đề (CTF jeopardy).

- Nội dung thi gồm: Pwnable (Khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, format string, shellcode ...); Reverse engineering (tập trung vào kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm, cách unpack các packer, crypter bảo vệ phần mềm); Web (Các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng Web); Crypto/ACM (Đánh đố giải mã, tấn công các thuật toán mã hóa, dùng kĩ năng lập trình/giải thuật để giải các trò chơi, mê cung ...).

- Về các Đội thi: Mỗi Trường (hoặc mỗi Cơ sở đào tạo nếu Trường có nhiều cơ sở đào tạo ở các khu vực thi khác nhau) trong nước chọn không quá 3 Đội đã tham gia vòng Khởi động để dự thi vòng Bán kết. Các Đội thi phải ghi điểm ở vòng Khởi động mới được dự thi vòng Bán kết.

- Về khu vực thi: Các Đội dự thi theo 3 cụm thi:

  • Cụm phía Bắc gồm các đội thi miền Bắc (của các Trường từ Đà Nẵng trở ra Bắc) thi tập trung tại Hà Nội.
  • Cụm phía Nam gồm các đội thi miền Nam (của các trường Đà Nẵng trở vào Nam) thi tập trung tại TP Hồ Chí Minh (các Trường ở Đà Nẵng có thể đăng ký thi ở bảng VN1 hoặc VN2).
  • Cụm ASEAN gồm các Đội thi của các nước ASEAN còn lại, dự thi online

Trường hợp không thể tập trung các Đội thi của Việt Nam (Ví dụ do dịch Covid-19) thì các Trường có trách nhiệm bố trí địa điểm thi online cho các Đội thi của Trường mình.

- 20 Đội dẫn đầu của cụm thi giai đoạn 1 được vào thi Chung kết (không thi Bán kết giai đoạn 2), các đội còn lại tiếp tục thi Bán kết giai đoạn 2

c) Vòng Chung khảo:

- Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến về ATTT, chủ yếu theo hình thức đối kháng, tấn công và phòng thủ trên mạng máy tính (CTF attack & defense).

- Thời gian thi: Cùng thời gian thi Bán kết giai đoạn 2 (trong 5 tiếng liên tục)

Điều 4. Đăng ký dự thi, quyền lợi và trách nhiệm của các Đội dự thi

1. Thời hạn đăng ký dự thi:

- Đăng ký dự thi vòng Khởi động: Các Trường đăng ký Trưởng đoàn và danh sách các Đội dự thi tham dự vòng Khởi động với Ban Tổ chức trước ngày 15/9/2023 (mẫu đăng ký được đăng tải trên Website cuộc thi).

- Đăng ký dự thi vòng Bán kết: Các Trường đăng ký danh sách các Đội dự thi tham dự vòng Bán kết với Ban Tổ chức sau vòng thi Khởi động không quá 3 ngày.

Danh sách và thông tin các Đội đã đăng ký dự thi sẽ kịp thời được đăng tải trên website của cuộc thi để các Trường xem xét, phát hiện sai sót và chỉnh lý thông tin gửi về Ban Tổ chức (thời hạn muộn nhất là 03 ngày trước khi diễn ra các vòng thi).

2. Quyền lợi của các Đội dự thi:

- Các Đội tham dự thi được Ban Tổ chức thông báo về kịch bản chi tiết, luật tính điểm và các thông tin cuộc thi.

- Các Đội dự thi Bán kết, Chung kết được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam tặng Bằng khen/ Giấy khen/ Chứng nhận tham dự cuộc thi.

- Các Đội Việt Nam đoạt giải cao được đề nghị tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam giới thiệu với các cơ quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn cử tham dự các cuộc thi quốc tế về ATTT như Cyber Seagame…

- Các thành viên của các Đội Việt Nam đoạt giải cao được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam giới thiệu vào làm việc tại các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực ATTT chất lượng cao.

3. Trách nhiệm của các Đội thi:

- Khi dự thi online phải kết nối trực tiếp hình ảnh của tất cả các thành viên dự thi trong thời gian thi với Ban Tổ chức qua hệ thống video conference.

- Khi dự thi tập trung, thí sinh phải mang theo Thẻ Sinh viên, Căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu) và máy tính cá nhân.

- Phải giải trình cách tìm ra đáp án nếu được Ban giám khảo yêu cầu.

- Chấp hành nghiêm túc Quy chế cuộc thi. Đội có thành viên vi phạm quy chế thi thì được gọi là Đội vi phạm quy chế thi, tùy theo mức độ sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo, trừ điểm thi/ buộc phải dừng thi.

- Trường có Đội vi phạm quy chế thi sẽ không được mời cử Đội tham dự cuộc thi ở năm tiếp theo

4. Trong mỗi vòng thi, Ban Tổ chức sẽ có quy định và hướng dẫn cụ thể cho các Đội thi

5. Điều kiện bảo đảm tham gia cuộc thi: các Đội không phải đóng kinh phí dự thi, tự chuẩn bị máy tính xách tay và chi phí di chuyển, ăn ở khi dự thi.

Điều 5. Giải thưởng

Vòng Khởi động không xét giải, chỉ xét giải thưởng của vòng Bán kết và Chung kết

1. Cơ cấu giải thưởng:

- Vòng Bán kết: Mỗi bảng thi có 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 số giải Ba và một số giải Khuyến khích. Số lượng và cơ cấu giải Khuyến khích được Ban Tổ chức quyết định căn cứ vào số lượng các Đội dự thi và số trường có đội tham dự.

- Vòng Chung khảo: Gồm 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

2. Giải thưởng cho các Đội đoạt giải gồm:

- Bằng khen/ giấy khen/ chứng nhận đạt giải;

- Phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tương đương;

- Các giải thưởng phụ khác (nếu có).

Giá trị giải thưởng sẽ được Hiệp hội VNISA cân đối phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ cho cuộc thi.

3. Hình thức nhận thưởng

- Các Đội Việt Nam đạt giải sẽ nhận thưởng trực tiếp

- Các Đội nước ngoài đạt giải sẽ nhận chứng nhận giải thưởng qua email, nhận tiền thưởng qua paypal (với tài khoản paypal của người đại diện Đội).

Điều 6. Lễ tổng kết và trao giải thưởng

  1. Giải thưởng vòng Bán kết, Chung kết được trao tại Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi được tổ chức cùng ngày tổ chức vòng Bán kết, Chung kết. Các Đội thi nước ngoài theo dõi buổi Lễ qua hội nghị truyền hình và được thông báo giải thưởng theo kết quả cuộc thi (phần thưởng cho các Đội thi nước ngoài đạt giải sẽ được Ban Tổ chức gửi tới các Đội ngay sau buổi Lễ tổng kết)
  2. Lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực hiện trong Hội thảo - Triển lãm quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2023” tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2023 tại Hà Nội.

Điều 7. Thông tin về cuộc thi

Thông tin của cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức đăng tải trên Website của cuộc thi https://ascsi.vnisa.org.vn (bằng tiếng Anh và tiếng Việt)

Ban Tổ chức cuộc thi có quyền thay đổi, điều chỉnh Quy chế, thời gian tổ chức các vòng thi, thời gian thực hành thi phù hợp với tình hình thực tế. Các thay đổi được thông báo trực tiếp đến các Đội dự thi và qua website của Ban Tổ chức.

Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ chức:

Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA)

Địa chỉ: số 155 phố An Trạch, quận Đống Đa, Hà Nội;

Điện thoại: (024) 6290 1028; Hotline: 098 1564086

Email: sv-attt@vnisa.org.vn/ ascis@vnisa.org.vn

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC          .

(Đã ký)                           .

              .          PHÓ CHỦ TỊCH VNISA              

              Khổng Huy Hùng