Quy định dự thi online 2021

Trước giờ bắt đầu làm bài thi 30 phút, các Đội kết nối hệ thống quản lý thi, đăng nhập trang web thi. Trong thời gian thi, các thí sinh dự thi phải chấp hành các quy định sau:

  • Chỉ được trao đổi nội dung liên quan đến bài thi với thành viên dự thi của đội mình
  • Không được sử dụng thiết bị di động trong khi thi
  • Không được lộ tài khoản thi, đề thi, đáp án thi
  • Không được tấn công hệ thống thi, không sử dụng công cụ quét đáp án, gây ngẽn mạng hoặc gây cản trở cho hoạt động thi của Đội khác
  • Nếu có ý kiến thắc mắc liên hệ với Ban Tổ chức qua kênh chat m.me/ascisVNISA hoặc chat trên hệ thống thi.
  • Tất cả các thí sinh phải có hình ảnh kết nối online qua video conference. Không tắt camera/webcam, không bật mic, chỉ chat với Ban Tổ chức. Đặt tên trên hệ thống quản lý thi theo cú pháp sau:
    • Đối với các đội ASEAN: [Tên nước]_[Tên đội] (Tên đội đã đăng ký với BTC). Nếu có thành viên kết nối riêng thi đặt tên là [Tên nước]_[Tên đội]_[Tên thành viên].
    • Đối với các đội Việt Nam: [Mã trường]_[Tên đội] (Mã trường theo quy định của Bộ GDĐT trong tuyển sinh 2021). Nếu có thành viên kết nối riêng thi đặt tên là [Mã trường]_[Tên đội]_[Tên thành viên].