THỂ LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) CUỘC THI SINH VIÊN VỚI AN TOÀN THÔNG TIN ASEAN 2021
(Quyết định số 03/QĐ-BTC SVATTT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ban Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021”)

Điều 1. Mục đích

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin (ATTT) ở các Trường Đại học, Cao đẳng và Học viện.

2. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực ATTT góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATTT giai đoạn 2021 - 2025” và Quyết định 1907/QĐ/TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về ATTT giai đoạn 2021 - 2025”.

3. Tôn vinh trí tuệ, phát hiện tài năng, tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức giữa sinh viên ATTT các Trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trong nước và các nước trong khu vực ASEAN; góp phần thúc đẩy việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về ATTT.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng dự thi

1. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc (Việt Nam) và các nước ASEAN.

2. Đối tượng dự thi: Sinh viên, học viên hệ cao đẳng, đại học đại diện cho các Trường đại học, Cao đẳng và Học viện (gọi tắt là các Trường) của Việt Nam và một số Trường của các nước ASEAN.

3. Các thành viên của các Trường tham gia cuộc thi được tổ chức thành từng Đội, mỗi Đội có không quá 4 thành viên (bao gồm Đội trưởng).

4. Các thành viên tham dự cuộc thi trên nguyên tắc tự nguyện và tự giác chấp hành Thể lệ cuộc thi và chưa tham gia quá hai (02) lần vòng thi Chung khảo của cuộc thi các năm trước đó.

Điều 3. Nội dung, hình thức và thời gian tổ chức cuộc thi

1. Nội dung cuộc thi: Thi kiến thức và kỹ năng về ATTT.

2. Hình thức tổ chức: cuộc thi được tổ chức qua 03 vòng thi là Khởi động, Sơ khảo và Chung khảo.

Với các Đội dự thi online ở tất cả các vòng thi, Ban Tổ chức khuyến khích các Trường bố trí địa điểm để các thành viên Đội thi của trường tập trung thi tại cùng địa điểm (phòng thi), có kết nối hình ảnh của tất các thí sinh dự thi với Ban Tổ chức qua hệ thống Hội nghị truyền hình trong thời gian thi. Nếu các thành viên của một Đội không thể tập trung thi cùng địa điểm, bắt buộc tất cả các thành viên phải có kết nối hình ảnh với Ban Tổ chức trong thời gian thi.

a) Vòng Khởi động (không bắt buộc tham gia)

- Thời gian thi: Đầu tháng 10/2021 (dự kiến 09/10), trong 4 tiếng liên tục.

- Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến (online) về ATTT, diễn ra đồng thời với tất cả các Đội dự thi. Đề thi được xây dựng theo hình thức vượt qua Thử thách theo chủ đề (CTF jeopardy).

- Nội dung thi gồm: Pwnable (Khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, format string, shellcode ...); Reverse engineering (tập trung vào kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm, cách unpack các packer, crypter bảo vệ phần mềm); Web (Các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng Web); Crypto/ACM (Đánh đố giải mã, tấn công các thuật toán mã hóa, dùng kĩ năng lập trình/giải thuật để giải các trò chơi, mê cung ...).

- Vòng thi giúp các Đội làm quen với hình thức và nội dung thi. Không giới hạn số Đội dự thi của mỗi Trường tham gia

b) Vòng Sơ khảo:

- Thời gian thi: Giữa tháng 10/2021 (dự kiến 16/10), trong 8 tiếng liên tục.

- Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến (online) về ATTT, diễn ra đồng thời với tất cả các Đội dự thi. Đề thi được xây dựng theo hình thức vượt qua Thử thách theo chủ đề (CTF jeopardy).

- Nội dung thi gồm: Pwnable (Khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, format string, shellcode ...); Reverse engineering (tập trung vào kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm, cách unpack các packer, crypter bảo vệ phần mềm); Web (Các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng Web); Crypto/ACM (Đánh đố giải mã, tấn công các thuật toán mã hóa, dùng kĩ năng lập trình/giải thuật để giải các trò chơi, mê cung ...).

- Mỗi Trường (hoặc mỗi Cơ sở đào tạo nếu Trường có nhiều cơ sở đào tạo ở các khu vực thi khác nhau) đăng ký không quá 3 Đội thi Sơ khảo (không bắt buộc các Đội này phải thi Khởi động nhưng khuyến khích các Trường chọn Đội đã tham gia thi Khởi động)

- Lựa chọn đội vào vòng Chung khảo:

+ 10 Đội Việt Nam: phân theo 2 khu vực, phía Bắc gồm các Trường từ Thừa Thiên Huế trở ra Bắc, phía Nam gồm các trường từ Đà Nẵng trở vào Nam. Mỗi khu vực sẽ chọn năm (05) Đội có thứ hạng thi Sơ khảo cao nhất vào vòng Chung khảo. Mỗi Trường (hoặc Cơ sở đào tạo) có không quá hai (02) Đội được chọn vào vòng Chung khảo.

+ Các Đội nước ngoài: mỗi nước ASEAN có một Đội đạt thứ hạng thi Sơ khảo cao nhất được chọn vào vòng Chung khảo.

c) Vòng Chung khảo:

- Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến về ATTT, chủ yếu theo hình thức đối kháng, tấn công và phòng thủ trên mạng máy tính (CTF attack & defense).

- Nội dung thi: Kỹ năng tìm kiếm, khai thác, khắc phục các lỗ hổng ATTT trong các hệ thống thông tin (Đề thi có thể mô phỏng trò chơi chiến tranh mạng).

- Thời gian thi: Giữa tháng 11/2021 (dự kiến 13/11), trong 8 tiếng liên tục.

- Các Đội Việt Nam thi tập trung tại Hà Nội. Trường hợp không thể tập trung các Đội dự thi của Việt Nam (Ví dụ do dịch Covid-19) thì các Trường có trách nhiệm bố trí địa điểm thi online cho các Đội của Trường mình, có kết nối hình ảnh của các thí sinh dự thi với Ban Tổ chức qua hệ thống video conference.

- Các Đội ASEAN thi online (có kết nối hình ảnh của các thí sinh dự thi với Ban Tổ chức qua hệ thống video conference).

d) Lễ Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi được tổ chức cùng ngày tổ chức vòng thi Chung khảo. Các Đội thi ASEAN theo dõi buổi Lễ qua hội nghị truyền hình và được thông báo giải thưởng theo kết quả cuộc thi, phần thưởng cho các Đội thi ASEAN đạt giải sẽ được Ban Tổ chức gửi tới các Đội sau buổi Lễ (qua paypal).

e) Lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực hiện trong Hội thảo - Triển lãm quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2021” tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2021 tại Hà Nội.

Kịch bản chi tiết, tiêu chí đánh giá và xếp thứ hạng của các Đội trong từng vòng thi sẽ được Ban Tổ chức hướng dẫn chi tiết trước mỗi vòng thi.

Ban Tổ chức cuộc thi có quyền thay đổi, điều chỉnh Thể lệ, thời gian tổ chức các vòng thi, thời gian thực hành thi phù hợp với tình hình thực tế. Các thay đổi được thông báo trực tiếp đến các Đội dự thi và qua website của Ban Tổ chức.

Điều 4. Tiểu ban Tổ chức, Ban Giám khảo, thông tin về cuộc thi

1. Tiểu ban Tổ chức cho các vòng thi do Ban Tổ chức thành lập, gồm đại diện Ban Tổ chức, đại diện Cơ sở đăng cai địa điểm và đại diện các đơn vị phối hợp.

2. Ban Giám khảo: do Ban Tổ chức thành lập, với thành phần là các chuyên gia trong lĩnh vực ATTT; Gồm các Ban Giám khảo cho vòng thi Sơ khảo, 01 Ban Giám khảo cho vòng thi Chung khảo.

3. Hội đồng đề thi gồm các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và triển khai ứng dụng ATTT, có trách nhiệm xác định các tiêu chí xây dựng đề thi, phối hợp với tổ chức có năng lực về ATTT được giao nhiệm vụ xây dựng đề thi và thẩm định chất lượng đề thi theo các yêu cầu đề ra.

4. Thông tin về cuộc thi: Thông tin của cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức đăng tải trên Website của cuộc thi http://sv-attt.vnisa.org.vn và http://ascsi.vnisa.org.vn (bằng tiếng Anh và tiếng Việt)

5. Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ chức:

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA)
Địa chỉ: số 155 phố An Trạch, quận Đống Đa, Hà Nội;
Điện thoại: (024) 26290 1028;
Email: sv-attt@vnisa.org.vn.

Điều 5. Đăng ký dự thi, quyền lợi và trách nhiệm của các Đội dự thi

1. Thời hạn đăng ký dự thi

Các Trường đăng ký Trưởng đoàn và danh sách các Đội dự thi tham dự vòng Khởi động, Sơ khảo với Ban Tổ chức trước ngày 25/9/2021 (mẫu đăng ký được đăng tải trên Website cuộc thi).

Danh sách và thông tin các Đội đã đăng ký dự thi sẽ kịp thời được đăng tải trên website của cuộc thi để các Trường xem xét, phát hiện sai sót và chỉnh lý thông tin gửi về Ban Tổ chức (thời hạn muộn nhất là 03 ngày trước khi diễn ra các vòng thi).

2. Quyền lợi của các Đội dự thi:

- Tất cả các Đội Việt Nam tham gia dự thi Sơ khảo đều được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam cấp Chứng nhận tham dự cuộc thi năm 2021.

- Các Đội Việt Nam đoạt giải sơ khảo được tặng bằng khen, giấy khen của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam.

- Các Đội Việt Nam đoạt giải cao được đề nghị tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các Đội đoạt giải cao được Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng.

- Các Đội Việt Nam đoạt giải cao được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam giới thiệu với các cơ quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn cử tham dự các cuộc thi quốc tế về ATTT (như Cyber SEA game…).

- Thành viên của các Đội Việt Nam đoạt giải cao có cơ hội được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam tạo điều kiện tham dự Hội thảo quốc tế về ATTT (như Hội thảo BlackHat Asia…).

- Các thành viên của các Đội Việt Nam đoạt giải cao được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam giới thiệu vào làm việc tại các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực ATTT chất lượng cao.

- Các Đội tham dự thi được Ban Tổ chức thông báo về kịch bản chi tiết, luật tính điểm và các thông tin cuộc thi.

3. Yêu cầu đối với các Đội thi:

- Khi dự thi online phải kết nối trực tiếp hình ảnh của các thành viên dự thi trong thời gian thi với Ban Tổ chức qua hệ thống video conference.

- Khi dự thi tập trung, các thành viên phải mang theo Thẻ Sinh viên, Chứng minh thư/ Thẻ căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu) và máy tính cá nhân (có cổng RJ45).

- Chấp hành nghiêm túc Quy chế Phòng thi của Ban Tổ chức và Thể lệ cuộc thi đã được ban hành. Thí sinh vi phạm quy chế thi tùy theo mức độ sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo, trừ điểm thi, buộc phải dừng thi.

4. Điều kiện bảo đảm tham gia cuộc thi: Chi phí đi lại, ăn ở của các Đội tham gia các vòng thi sẽ do các Đội tự đảm nhận. Ban Tổ chức hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển cho các Đội ở xa được vào dự vòng thi Chung khảo (trừ Đội dự thi online).

Điều 6. Giải thưởng

Có giải thưởng cho vòng Sơ khảo và Chung khảo

1. Vòng Sơ khảo:

a) Đối với các Đội dự thi Việt Nam

- Mỗi khu vực thi: Gồm 01 giải Nhất, một số giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích. Số lượng giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích được Ban Tổ chức quyết định căn cứ vào số lượng các Đội dự thi của từng khu vực.

- Giải thưởng cho các Đội đoạt giải gồm:
+ Bằng khen, Giấy khen của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam;
+ Phần thưởng bằng tiền mặt;
+ Các giải thưởng phụ khác (nếu có).

b) Đối với các Đội dự thi các nước ASEAN

Tùy thuộc vào số lượng các Đội dự thi Sơ khảo của các nước và nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi, Ban Tổ chức có thể trao một số phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

2. Vòng Chung khảo:

a) Gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và các giải Khuyến khích.

b) Các Đội đoạt giải nhận phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tương đương và Bằng khen/ Giấy khen (dự kiến giải Nhất được 15 triệu đồng, giải Nhì được 10 triệu đồng, giải Ba được 5 triệu đồng và giải Khuyến khích được 3 triệu đồng) và Voucher tham gia các khóa học, kỳ thi về an toàn thông tin (cho các đội đạt thứ hạng cao).

Các Đội ASEAN đạt giải sẽ nhận tiền thưởng qua paypal sau khi gửi tài khoản paypal của người đại diện Đội cho Ban tổ chức.

Giá trị giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức cân đối phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ cho cuộc thi.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tổ chức phối hợp với các đơn vị tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho cuộc thi, địa điểm thi, xây dựng đề thi và vận động tài trợ cho cuộc thi để bảo đảm cuộc thi được thực hiện đúng mục đích và thành công.

2. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) báo cáo với Lãnh đạo Bộ và các cơ quan liên quan của Bộ về kết quả cuộc thi; đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho các đội Việt Nam đoạt giải Nhất, Nhì cuộc thi.

3. Phối hợp với Cục An toàn thông tin và Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) để mời các Trường của các nước ASEAN cử đội tham dự; báo cáo với Lãnh đạo Bộ và các cơ quan liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả cuộc thi.

4. Đề nghị các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện:

a) Tuyên truyền, phổ biến nội dung Thể lệ cuộc thi; Tổ chức cho sinh viên đăng ký, lựa chọn và thành lập đội tham gia dự thi.

b) Chủ động hướng dẫn và tổ chức tập huấn về ATTT cho các đội dự thi của trường, tạo điều kiện cho các thành viên đi thi.

5. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia tài trợ cuộc thi, ủng hộ về vật chất, hỗ trợ việc đi lại, ăn ở cho Ban Tổ chức và các đội thi.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC          .

(Đã ký)                           .

TS. Vũ Quốc Thành              .
PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ VNISA

Xem văn bản gốc TẠI ĐÂY