THỜI GIAN TỔ CHỨC

Cuộc thi dự kiến tổ chức theo thời gian như sau:

- Tháng 6/2024: Ban hành Thể lệ cuộc thi
- Tháng 7/2024: Gửi thư mời các trường cử đội tham dự
- Tháng 8 - 9/2024: Nhận hồ sơ đăng ký tham dự vòng Khởi động và Sơ khảo của các trường
- Tháng 9/2024: BTC chốt danh sách và gửi hướng dẫn thi Khởi động
- Đầu tháng 10/2024: (dự kiến 05/10/2024) Tổ chức Vòng Loại (online)
- Cuối tháng 10/2024: (dự kiến 26/10/2024) Tổ chức Vòng thi Chung kết
- Tháng 11/2024: Tổng kết cuộc thi, gửi giải thưởng cho các đội thi online đạt giải

GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng:

- Giải Attack-defense: Gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 05 giải Ba và 11 giải Khuyến khích

- Giải Jeopardy: Gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 11 Khuyến khích

2. Giải thưởng cho các Đội đoạt giải gồm:

- Bằng khen/ giấy khen/ chứng nhận đạt giải;

- Phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tương đương;

- Các giải thưởng phụ khác (nếu có).

Giá trị giải thưởng sẽ được Hiệp hội VNISA cân đối phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ cho cuộc thi.

3. Hình thức nhận thưởng

- Các Đội Việt Nam đạt giải sẽ nhận thưởng trực tiếp

- Các Đội nước ngoài đạt giải sẽ nhận chứng nhận giải thưởng qua email, nhận tiền thưởng qua paypal (với tài khoản paypal của người đại diện Đội).