THỜI GIAN TỔ CHỨC

Cuộc thi dự kiến tổ chức theo thời gian như sau:

- Tháng 7/2021: Ban hành Thể lệ cuộc thi và gửi thư mời các trường cử đội tham dự
- Tháng 1/8 - 25/9: Nhận hồ sơ đăng ký tham dự vòng Khởi động và Sơ khảo của các trường
- Ngày 06-08/10: BTC chốt danh sách và gửi hướng dẫn thi Khởi động
- Ngày 09/10/2021: Tổ chức vòng thi Khởi động (online)
- Ngày 10 - 11/10: Các trường gửi lại danh sách đăng ký tham dự vòng Sơ khảo (nếu có điều chỉnh)
- Ngày 15/10: BTC chốt danh sách thi Sơ khảo gửi thông báo vòng thi Sơ khảo
- Ngày 16/10: Tổ chức vòng thi Sơ khảo (online)
- Ngày 17/10 - 12/11: BTC gửi thông báo và hướng dẫn về vòng thi Chung khảo
- Ngày 13/11/2021: Tổ chức vòng thi Chung khảo
- Ngày 13-20/11/2021: Tổng kết cuộc thi, gửi giải thưởng cho các đội thi online đạt giải

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng Sơ khảo:

a) Đối với các Đội dự thi Việt Nam

- Mỗi khu vực thi: Gồm 01 giải Nhất, một số giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích. Số lượng giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích được Ban Tổ chức quyết định căn cứ vào số lượng các Đội dự thi của từng khu vực.

- Giải thưởng cho các Đội đoạt giải gồm:
+ Bằng khen, Giấy khen của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam;
+ Phần thưởng bằng tiền mặt;
+ Các giải thưởng phụ khác (nếu có).

b) Đối với các Đội dự thi các nước ASEAN

Tùy thuộc vào số lượng các Đội dự thi Sơ khảo của các nước và nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi, Ban Tổ chức có thể trao một số phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

2. Giải thưởng Chung khảo:

a) Gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và các giải Khuyến khích.

b) Các Đội đoạt giải nhận phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tương đương và Bằng khen/ Giấy khen (dự kiến giải Nhất được 15 triệu đồng, giải Nhì được 10 triệu đồng, giải Ba được 5 triệu đồng và giải Khuyến khích được 3 triệu đồng).

c) Các thành viên 3 đội đứng đầu cuộc thi được tham gia miễn phí thử thách CPENT (Certified Penetration Testing Professional) của EC – Council

d) Các thành viên 5 đội đứng đầu cuộc thi được nhận 01 Voucher giảm giá 80% học phí một khóa học iLearn của EC – Council trong danh sách sau:

 • Certified Network Defender (CND)
 • Certified Ethical Hacker (CEH)
 • Certified Penetration Testing Professional (CPENT)
 • Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI)
 • Certified Blockchain Professional (CBP)
 • Disaster Recovery Professional (EDRP)
 • Certified SOC Analyst (CSA)
 • Certified Threat Intelligence Analyst (CTIA)
 • Certified Incident Handler (ECIH)
 • Certified Application Security Engineer (CASE .NET)
 • Certified Application Security Engineer (CASE Java)
 • Disaster Recovery Professional (EDRP)

Các Đội ASEAN đạt giải sẽ nhận tiền thưởng qua paypal sau khi gửi tài khoản paypal của người đại diện Đội cho Ban tổ chức.

Giá trị giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức cân đối phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ cho cuộc thi.