Thông báo sửa đổi, bổ sung Thể lệ cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021

Nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của các trường Đại học, Cao đẳng trong nước và bảo đảm chất lượng cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021, Ban tổ chức cuộc thi thông báo sửa đổi một số nội dung trong Thể lệ cuộc thi đã ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BTC SVATTT ngày 15/7/ 2021 như sau:

  1. Thay đổi thời gian tổ chức và yêu cầu đối với vòng thi Khởi động (Điều 3, Mục a): Thời gian thi khởi động là ngày 09/10/2021 (trước đó dự kiến là ngày 18/09/2021). Các đội đăng ký dự thi năm 2021 không bắt buộc tham dự vòng thi Khởi động, có thể nộp hồ sơ tham gia vào vòng Sơ khảo.
    Thời hạn nộp hồ sơ là trước ngày 25/09/2021.
  2. Thay đổi về phương thức tổ chức vòng thi Sơ khảo (Điều 3, Mục b): Tất cả các Đội thi online hoàn toàn (trước đó, Thể lệ quy định các đội ASEAN thi online, còn các đội Việt Nam thi tập trung tại 02 địa điểm ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).
  3. Bổ sung phần thưởng cho các đội thi đoạt giải cao tại vòng Chung khảo (Điều 6, Mục 2): Ngoài giải thưởng chính thức của Ban tổ chức, các đội đạt giải cao còn được tặng thêm Voucher tham gia các khóa học, kỳ thi về an toàn thông tin của các tổ chức đào tạo ATTT nổi tiếng trên thế giới.
    Ngoài ra, các nội dung khác của Thể lệ được giữ nguyên. Các đơn vị, cá nhân cần biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Ông Đinh Minh Đức – Phó Chánh văn phòng VNISA, Điện thoại: 0912 722 971; email: ducdm@vnisa.org.vn. (Chi tiết Thể lệ xem tại đây)