Giới thiệu cuộc thi

Năm 2021 là năm thứ mười bốn cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin (ATTT) được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ ba cuộc thi mở rộng tầm ảnh hưởng tới các nước ASEAN.

Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin (ATTT) ở các cơ sở giáo dục và đào tạo bậc đại học; đồng thời đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực ATTT, góp phần thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATTT giai đoạn 2021 - 2025” và Quyết định 1907/QĐ/TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về ATTT giai đoạn 2021 - 2025”. Bên cạnh đó, cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin hàng năm cũng hướng tới phát hiện những tài năng trong lĩnh vực ATTT, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về ATTT và tạo sân chơi để tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức của sinh viên các trường đại học, học viện kỹ thuật trong các nước ASEAN.

Đối tượng tham dự cuộc thi là sinh viên, học viên hệ cao đẳng, đại học đại diện cho các trường cao đẳng, đại học, học viện (gọi tắt là các Trường) trên toàn quốc và một số Trường của các nước ASEAN, được các Trường chính thức cử tham gia dự thi (mỗi đội thi gồm không quá 4 sinh viên). Cuộc thi năm 2021 gồm có 3 vòng thi:

Vòng Khởi động

- Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến về ATTT theo hình thức vượt qua Thử thách theo chủ đề (CTF jeopardy). Tất cả các đội dự thi online (khoảng 200 đội) và phải kết nối trực tiếp hình ảnh của các thí sinh dự thi trong thời gian thi với Ban Tổ chức qua hệ thống video conference

- Thời gian thi: Giữa tháng 9/2021 (dự kiến 18/9), trong 4 tiếng liên tục.    

- Mỗi trường (hoặc mỗi cơ sở đào tạo nếu trường có nhiều cơ sở đào tạo ở các khu vực thi khác nhau) chọn không quá 3 đội đã tham gia vòng Khởi động để dự vòng thi Sơ khảo.

Regulations for competition online
Quality-round-ASCIS2019a
Quality-round-ASCIS2019b

Vòng Sơ khảo

- Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến CTF jeopardy. Tất cả các đội thi online

- Thời gian thi: Giữa tháng 10/2021 (dự kiến 16/10), trong 8 tiếng liên tục.

- Lựa chọn các đội vào vòng Chung khảo:

  • 10 đội Việt Nam phân thành 2 khu vực, phía Bắc gồm các trường từ Thừa Thiên Huế trở ra Bắc, phía Nam gồm các trường Đà Nẵng trở vào Nam, mỗi khu vực chọn 05 đội có thứ hạng cao nhất (mỗi cơ sở đào tạo có không quá 02 đội được chọn vào vòng Chung khảo).
  • Mỗi nước ASEAN có 01 đội có thứ hạng cao nhất của nước đó ở vòng Sơ khảo được chọn vào vòng Chung khảo.

Vòng Chung khảo

- Thi thực hành trực tuyến về ATTT, chủ yếu theo hình thức đối kháng, tấn công và phòng thủ trên mạng máy tính (CTF attack & defense).

- Thời gian thi: Giữa tháng 11/2021 (dự kiến 13/11), trong 8 tiếng liên tục.

- Các đội Việt Nam thi tập trung tại Hà Nội. Trường hợp không thể tập trung các đội thi của Việt Nam (ví dụ do dịch covid) thì các đội Việt Nam thi online.

- Các đội ASEEN thi online (có kết nối với Ban tổ chức qua video conference)

Final-round-ASCIS2019